• Telefoonnummer: 0117 - 37 17 30
  • Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 9:00u tot 16:00u
  • Adres: Mosseldijk 15A, 4504SH Nieuwvliet

De zorgboerderij

Gelegen aan de rand van het dorp Nieuwvliet, ligt zorgboerderij Jodi Sintepier. Bij Jodi Sintepier is
iedereen uniek. Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je wensen? Wij zorgen ervoor dat je jezelf kan zijn
en dat je iedere dag met een goed gevoel kan afsluiten.

Van dinsdag t/m zaterdag wordt er dagbesteding aangeboden. Onze zorgboerderij richt zich voornamelijk op jongeren- en (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook mensen met ADHD of een stoornis in het Autisme spectrum zijn meer dan welkom. Een team van professionele begeleiders helpt mee om al je wensen op de zorgboerderij te verwezenlijken.

De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het ondersteunen van functiebehoud. Daarnaast richten wij ons ook op het versterken van het gezinssysteem en het kunnen ontlasten van mantelzorgers.

Jodi Sintepier is aangesloten bij de Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). De begeleiding op Jodi Sintepier kan worden vergoed vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) of rechtstreeks door het zorgkantoor of de gemeente (ZIN, Zorg In Natura). Afhankelijk van de zorgvraag kan er individuele- of groepsbegeleiding aangeboden worden. Indien er een indicatie voor vervoer beschikbaar is, wordt ook het vervoer van en naar de zorgboerderij voorzien. Onze bussen rijden binnen de gehele regio van west Zeeuws Vlaanderen om de deelnemers op te halen en thuis te brengen.

Voor het verkrijgen van begeleiding op Jodi Sintepier is het belangrijk dat er een passende indicatie
beschikbaar is. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de formele toegangsorganen tot zorg.
Dit kan de gemeente, de huisarts of het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) zijn. Ook wij zijn
uiteraard bereidt u met advies bij te staan en u opweg te helpen.
Jodi Sintepier heeft sinds 2013 het kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg.

Gezamenlijk worden dagelijks de dieren gevoerd en verzorgd. Binnen is er ruimte om gezellig samen te knutselen of een spel te spelen. In de werkplaats worden er allerlei klussen gedaan en worden er steigerhouten meubelen, kinderspeelwerktuigen, dam- en schaakborden, etc. gemaakt. Ook is er de mogelijkheid om te werken in de plantenkas of de moestuin en kunnen de deelnemers meehelpen bij de groen- en onderhoudswerkzaamheden op land. Tevens worden er verschillende, door de deelnemers zelfgemaakte producten verkocht in het winkeltje. Zo zijn er diverse steigerhouten- en creatieve producten in de winkel te vinden. Ook de geoogste en verwerkte groenten en fruit van het eigen land worden verkocht door de deelnemers.

Drie maal per dag wordt er gezamenlijk pauze gehouden waarbij ruimte is voor een gezellig gesprek of om iets voor jezelf te kunnen doen. De zorgboerderij zorgt dat er voor iedereen eten en drinken beschikbaar is, waarbij we ons best doen om dit zo gezond mogelijk te houden.
Regelmatig wordt er in onze keuken iets gebakken of gekookt, bij voorkeur met de zelf geteelde producten uit de moestuin. Op vrijdagmiddag kunnen de deelnemers aansluiten bij de kookgroep. Wekelijks bereiden de deelnemers van de kookgroep een warme maaltijd welke zij aan het einde van de dag mee naar huis kunnen nemem.

Indien er interesse is in dagbesteding op Jodi Sintepier, volgt een eerste contact. Er wordt een afspraak gemaakt voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Indien dit als positief ervaren wordt, wordt er gestart met een proefdag. Na de aanmelding op Jodi Sintepier
wordt er samen met een van de begeleiders een zorgplan opgesteld. Aan de hand van dit plan werkt iedereen aan zijn of haar persoonlijke leerdoelen. Eenmaal per jaar of halfjaar wordt het zorgplan geëvalueerd.

Indien gewenst kan er tussentijds altijd een extra evaluatie ingepland worden.
Heeft u interesse in dagbesteding op Jodi Sintepier of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op!